ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

O Oλυμπος με τη μυστηριακή του γοητεία προκαλούσε δέος και συγκίνηση στους ανθρώπους πάντοτε. Mε κέντρο τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο του Δίου αξίζει να γνωρίσετε πολλές άγνωστες πλευρές του βουνού στους βορινούς του πρόποδες, όπου βρίσκονται σπουδαία μνημεία του πολιτισμού και της φύσης.

O Oλυμπος με τη μυστηριακή του γοητεία προκαλούσε δέος και συγκίνηση στους ανθρώπους πάντοτε. Mε κέντρο τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο του Δίου αξίζει να γνωρίσετε πολλές άγνωστες πλευρές του βουνού στους βορινούς του πρόποδες, όπου βρίσκονται σπουδαία μνημεία του πολιτισμού και της φύσης.